Właściciel otrzymuje stałą kwotę, niezależnie od faktycznego zarobku. jak rozliczać dochód z wynajmu nieruchomości Właściciel otrzymuje stałą kwotę, niezależnie od faktycznego zarobku. Następnie odlicza się od tego przychodu koszty związane z wynajmem, takie jak podatek od nieruchomości, opłaty za media czy koszty utrzymania nieruchomości.

Mobilgarázs